Про районний бюджет на 2014 рік

 

Керуючись пунктом 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови Тернопільської райдержадміністрації від 28.01.2014 року № 20-од «Про схвалення проекту районного бюджету на 2014 рік»; дотримуючись вимог Бюджетного кодексу України, рекомендацій постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014рік у сумі 210343,5 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 205332,3тис.грн., спеціального фонду бюджету  5011,2 тис. грн. (Додаток 1).

 

 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 210343,5 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 204392,3 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 5951,2 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) та головними розпорядниками коштів (Додаток  3, 3.1).

 

3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 940,0 тис.грн., в тому числі:

 загального фонду районного бюджету у сумі 940,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток4).

 

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 940,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 940,0 тис.грн. (Додаток 4).

 

 5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету  у сумі 200,0 тис. грн.

 

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (Додаток 5) на 2014 рік:

дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів у сумі 11449,4 тис. грн.

кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів у сумі 6169,2 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 1992,2 тис. грн.

 

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам та кошти, що надходять до районного бюджету з селищних, сільських  бюджетів здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду відповідного бюджету згідно із додатком 5 до цього рішення.

 

8. Затвердити перелік об’єктів (Додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

 

 10.  Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 120,0 тис. гривень.

 

11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою:

-            оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

-            нарахування на заробітну плату (код 2120);

-            придбання медикаментів та перевязувальних матеріалів (код 2220);

-            забезпечення продуктами харчування (код 2230);

-            оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270).

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

13.    Надати право районній державній адміністрації:

13.1 Здійснювати перерозподіл бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення  видатків бюджету розвитку за рахунок зменшення інших видатків  за погодженням постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та міжбюджетних відносин.

13.2. Протягом 2014 року приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету у період між сесіями Тернопільської районної ради за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та міжбюджетних відносин.

13.3. В процесі виконання районного бюджету розміщувати тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках установах банків з наступним їх поновленням за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та міжбюджетних відносин.

      

14. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації:

14.1. В процесі виконання районного бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювити перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету в розрізі економічної класифікації видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень.

 14.2. Одержувати на договірних умовах короткотермінові позички в органах Державної казначейської служби України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, повязаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

15. Додатки  1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з    питань соціально-економічного розвитку, фінансів,  бюджету та міжбюджетних відносин.

 

 

 

 

Голова районної ради                                             В.С. ДІДУХ