Доступ до публічної інформації → Доступ до публічної інформації


    На виконання  Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання публічної інформації Тернопільською районною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

    Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

    Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 Для оформлення інформаційного запиту

уснотелефон             (0352) 43-58-21, 43-58-85

письмово: 46018, м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1, Тернопільська районна рада (на конверті вказувати "Публічна інформація");

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-         Від фізичної особи; (зразок)

-         Від юридичної особи; (зразок)

-         Від об’єднань громадян; (зразок)

факс:            (0352) 43-58-29

електронна пошта: tr_rada@ukr.net