ДокументиАрхів VI скликання → Положення про Президію

 П О Л О Ж Е Н Н Я
про президію Тернопільської районної ради

 
1. Президія районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

2. Президія утворюється рішенням районної ради і у своїй діяльності підзвітна раді.

До складу президії входять за посадами: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3. Засідання президії ради скликаються головою ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини її фактичного складу.

Засідання президії є, як правило, відкритими. Їх веде голова ради або його заступник.

На засідання президії запрошуються голова райдержадміністрації та його заступники.

4. На засіданнях президії районної ради можуть розглядатися питання:

4.1. Вироблення пропозицій щодо формування порядку денного сесії ради.

4.2. Забезпечення підготовки пленарних засідань сесій, документів і матеріалів, які вносяться на їх розгляд.

4.3. Організації виконання рішень і доручень (протокольних рішень) ради,внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, зверненнях громадян, наказах виборців.

4.4. Координації дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.

4.5. Підготовки пропозицій щодо кандидатур на голів постійних комісій, інших осіб, яких обирає або затверджує рада.

4.6. Попереднього розгляду подань районної державної адміністрації стосовно проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету, регулювання земельних відносин, комунальної власності, приватизації, інших документів.

4.7. Внесення пропозицій щодо необхідності змін і уточнень намічених програм, планів і заходів з подальшим затвердженням на сесії ради.

4.8. Аналізу стану справ у питаннях, віднесених законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій.

4.9. Надання методично-консультативної допомоги селищним, сільським радам та іншим органам місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень.

4.10. Координація роботи пов’язаної з проведенням місцевих референдумів, виборів депутатів сільських та селищних рад.

4.11. Інші питання діяльності районної ради.

5. Президія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини фактичного складу президії і підписується головуючим на їх засіданні. При рівності голосів вирішальне слово – за головою ради. Рішення, висновки і пропозиції президії враховуються головою ради, постійними комісіями і тимчасовими комісіями районної ради.