Головне управління статистики інформує

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗА СІЧЕНЬ 2018 РОКУ
06.03.2018


 

Соціально-економічне становище

Тернопільського району

за СІЧЕНЬ 2018 РОКУ

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 67093 особи, в т.ч. у міських поселеннях – 11676 осіб та сільській місцевості – 55417 осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 138 осіб.

Упродовж 2017р. 23998 домогосподарствам району були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 20805,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2017р. становив 1724,3 грн.

У 2017р. 103 домогосподарствам району були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 290,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в грудні 2017р. становив 3005,9 грн.

У 2017р. населенням району оплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 93,9 млн.грн, що на 44,7% (на 29,0 млн.грн) більше, ніж у 2016р.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2017р. становила 126,9 млн.грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 9,2 місяця. 

 

Доходи населення

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій району (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) за ІV квартал 2017р. становила 7876 грн, і зросла в порівнянні з ІV кварталом 2016р. в 1,5 раза.

Середній розмір оплати праці за ІV квартал 2017р. був вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн) в 2,5 раза.

На 1 лютого 2018р. заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району зафіксовано не було.

Капітальні інвестиції

 

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1043,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 16,0% до загальнообласного обсягу. Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу склав 15545,6 грн (по області – 6173,1 грн).

 

Сільське господарство

 

На 1 лютого 2018р. загальне поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах району становило 76,1 тис. голів (на 11,4% менше, ніж на 1 лютого 2017р.), великої рогатої худоби – 2,0 тис. голів (на 0,1% менше), у т.ч. корів – 0,8 тис. голів (на 5,3% менше).

У січні 2018р. агроформування реалізували на забій 2,8 тис.ц худоби та птиці (в живій вазі), що на 54,0% менше порівняно з січнем 2017р. За рахунок скорочення кількості корів виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах зменшилося на 18,5% і становило 2,3 тис.ц. Середній надій молока від однієї корови в аграрних підприємствах (крім малих) у січні 2018р. збільшився в порівнянні з січнем 2017р. на 7,6% і склав 387 кг.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції в січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. збільшився на 21,7%, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,9 раза, продукції тваринництва – на 1,3%. У січні 2018р. сільськогосподарські підприємства реалізували продукції сільського господарства на суму 108,9 млн.грн.

На 1 лютого 2018р. на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур і в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 64,2 тис.т зерна, або на 8,9% менше проти 1 лютого 2017р.

 

Промисловість

 

У 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1706,3 млн.грн, що становить 8,7% до загального обсягу реалізованої промислової продукції по області.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами інвестиційні товари склали 975,8 млн.грн або 57,3% до загального обсягу, товари проміжного споживання – 381,9 млн.грн (22,4%), споживчі товари короткострокового використання – 322,8 млн.грн (19,0%), споживчі товари тривалого використання – 14,1 млн.грн (0,8%), енергія – 8,5 млн.грн (0,5%).

Реалізація промислової продукції на одну особу в 2017р. по району становила 25360,2 грн (по області – 18433,3 грн). 

Будівництво

 

У січні 2018р. будівельними підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2903 тис.грн, що становить 3,9% до загального обсягу по області.

У 2017р. в місті прийнято в експлуатацію 54227 м2 загальної площі житла, що в 1,5 раза більше обсягів 2016р. 

Транспорт

 

У січні 2018р. підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 3943,2 тис.ткм та перевезено 22,3 тис.т вантажів, що відповідно в 1,7 та 1,6 раза більше, ніж у січні 2017р.

Пасажирським транспортом фізичних осіб-підприємців виконано пасажирооборот у обсязі 3391,6 тис.пас.км та перевезено 213,3 тис. пасажирів, що відповідно на 23,3% та 34,2% більше, ніж у січні 2017р. 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017р. становив 5487,6 тис.дол.США, що на 13,4% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., та в розрахунку на одну особу склав 81,9 дол. (по області – 42,8 дол.).