Головне управління статистики інформує

Анкета опитування користувачів статистичної інформації
06.07.2017


  

Анкета

опитування користувачів статистичної інформації

Вибраний  Вами варіант відповіді, будь ласка, позначте  V

 

 

Розділ 1. Загальні запитання

 

1.1. Статистична інформація щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур, яку Ви використовуєте у своїй діяльності, є:

Основою

Додатковою інформацією

Важливою складовою  

Складно відповісти

1.2. Як Ви отримуєте необхідну інформацію щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур?

(виберіть одну або кілька відповідей)

Відповідь на запит

Засоби масової інформації   

Електронні засоби (Інтернет, веб-сайт Держстату/ТОД та ін.)

Інше (зазначте, будь ласка) ________________

________________________________________

1.3. Якому формату поширення статистичної інформації Ви надаєте перевагу?

Друковані видання

Веб-сайт

Електронні версії (розсилка електронною поштою)

Інше (зазначте, будь ласка) ________________

________________________________________

1.4. Як часто Ви використовуєте статистичну інформацію щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

Постійно

Майже не використовую

Періодично

Складно відповісти

1.5. Як часто Ви користуєтесь веб-сайтом Держстату для отримання статистичної інформації щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур?

Постійно

Майже не користуюсь

Періодично

Не користуюсь взагалі

1.6. Чи відповідають Вашим потребам терміни поширення статистичної інформації? 

Цілком відповідають

Не відповідають (чому?) ______________

____________________________________

Частково відповідають

Складно відповісти

1.7. З якою метою Ви використовуєте інформацію щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур?

(виберіть одну або кілька відповідей)

Моніторинг виконання загальнодержавних програм розвитку

Розробка концепцій, програм, законодавчих і нормативно-правових актів,

інших документів

Аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку країни

Здійснення міжнародних порівнянь

Наукові дослідження

Інше (зазначте, будь ласка)________________________________________________________

1.8. Чи використовуєте Ви у своїй роботі інформацію інших установ України, крім Держстату, щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур?

Так

Ні

Якщо "так", то поясніть, будь ласка, чому? (виберіть одну або кілька відповідей)

Інформація Держстату є недоступною або відсутньою

Інформація не має достатнього рівня деталізації

Складно отримати доступ до статистичної інформації

Існують проблеми з аналітичними матеріалами, методологічними       

поясненнями, з тлумаченням показників тощо

Показники представлені за недостатньо тривалий період

Терміни та періодичність інформації не відповідають потребам

Інше (зазначте, будь ласка)________________________________________________________

Зазначте, будь ласка, ці джерела інформації _______________________________________

_______________________________________________________________________________

1.9. Чи використовуєте Ви у своїй роботі такі статистичні продукти:

 

Так

Ні

Якщо "ні", то яку іншу інформацію

Ви хотіли б отримувати?

Статистичний бюлетень "Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур" (розміщено на веб-сайті Держстату в розділі "Публікації"/"Сільське, лісове та рибне господарство")

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Публікації територіальних органів Держстату з аналогічних питань

________________________________________________________

             

Якщо "так", дайте, будь ласка, загальну оцінку їхньому інформаційному наповненню:

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Складно відповісти

Статистичний бюлетень "Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур" (розміщено на веб-сайті Держстату в розділі "Публікації"/"Сільське, лісове та рибне господарство")

Публікації територіальних органів Держстату з аналогічних питань

Будь ласка, надайте пропозиції / зауваження щодо зазначених статистичних продуктів: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


1.10. Зазначте, будь ласка, які показники, що наведені в публікаціях органів державної статистики з питань внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур, Ви використовуєте у своїй роботі?

Обсяги внесених мінеральних добрив за видами (усього та на 1 га площі) під основні види сільськогосподарських культур

Обсяги внесених органічних добрив (усього та на 1 га площі) під основні види сільськогосподарських культур

Частка удобрених площ за видами добрив та сільськогосподарських культур

Площі, на яких проводилось вапнування і гіпсування ґрунтів, вносилися засоби захисту рослин у сільськогосподарських підприємствах

1.11. Зазначте, будь ласка, які розрізи статистичної інформації щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур Ви використовуєте у своїй роботі?

У розрізі регіонів

У розрізі районів і міст областей

Інше (зазначте) ____________________________________________________________

 

1.12. Чи є інша статистична інформація щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур, яка Вам потрібна, але яку з різних причин Ви не можете отримати в Держстаті?

Так

Ні

         

Якщо так, то зазначте, будь ласка, які саме показники та причини: __________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Розділ 2. Основна частина

(Запитання розділу 2 анкети для визначення якості статистичної інформації)

2.1. Будь ласка, надайте оцінку якості статистичної інформації щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур за критеріями.

 

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадо-вільно

Складно відповісти

Відповідність / Релевантність    

Точність / Надійність

Своєчасність та Пунктуальність

Доступність та Зрозумілість / Ясність

Послідовність / Узгодженість та       

Зіставність / Порівнянність

2.2. Будь ласка, визначте, які критерії якості є для Вас найбільш важливими (пріоритетними) та надайте кожному критерію числове визначення важливості             від 1 (найменш важливий) до 5 (найбільш важливий).

Будь ласка, уникайте надання  одного й того ж числового значення різним критеріям.

Відповідність / Релевантність

Точність / Надійність

Своєчасність та Пунктуальність

Доступність та Зрозумілість / Ясність

Послідовність / Узгодженість та Зіставність / Порівнянність

2.3. Будь ласка, оцініть інформаційну підтримку користувачів

 

Відмінно

Добре

Задові-льно

Незадо-

вільно

Складно відповісти

Контактна інформація, наведена на офіційних  веб-сайтах та в публікаціях  Держстату/ТОД?

Дії фахівців Держстату/ТОД щодо надання відповіді на Ваші запити (усні, письмові)?

2.4. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує інформаційне забезпечення Держстату/ТОД (якість статистичної інформації та діяльність щодо підтримки користувачів)?

Будь ласка, візьміть до уваги всі надані Вами вище оцінки.

Відмінно

Незадовільно

Добре

Складно відповісти

Задовільно

 

 

2.5. Як, на Вашу думку, змінилося інформаційне забезпечення користувачів порівняно з минулим роком / попереднім зверненням до Держстату/ТОД?                                                                                               

Поліпшилось

Погіршилось

Не змінилось

Складно відповісти

Будь ласка, зазначте напрями, в яких суттєво поліпшилась або погіршилась якість статистичної інформації та послуг із підтримки користувачів:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6. Будь ласка, надайте пропозиції, як органи державної статистики могли б поліпшити якість статистичної інформації та послуг з питань внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Розділ 3. Соціально-демографічна інформація

Будь ласка, надайте відповіді на кілька запитань особисто щодо Вас

3.1. Стать

Чоловіча                     

Жіноча   

3.2. Вік

До 18 років              

36-60 років

18-35 років              

61 рік і старше

3.3. Освіта

Загальна середня      

Вища з вченим ступенем 

Середня спеціальна  

Інше (зазначте, будь ласка) _____________

Вища                          

 ______________________________________

3.4. З якими з наведених нижче сфер пов’язана Ваша діяльність?

Державна влада / місцеве самоврядування

Наукова діяльність, освіта

Засоби масової інформації

Бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) та фінансова діяльність (у т.ч. банківська), страхування

Громадські організації

Інше (зазначте, будь ласка) _____________

_____________________________________

3.5. Якщо Ви представляєте компанію / фірму, то чи є вона:

Вітчизняною

Іноземною (нерезидентом)

Спільним підприємством з іноземними інвестиціями

           

 

Дякуємо за співпрацю!

 

Прохання не пізніше 31 липня 2017 року заповнену анкету надати (надіслати) зручним для Вас способом: на e-mail: S.Masiuk@ukrstat.gov.ua або факсом: (044) 235 37 39, або на поштову адресу: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601.

 

Результати цього анкетного опитування в узагальненому вигляді будуть оприлюднені на веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Анкетні опитування" у вересні 2017 року.

 

Якщо Ви хочете отримати коментарі Держстату щодо ваших пропозицій, будь ласка, залиште контакти для зворотного зв’язку: e-mail: _____________________ факс: ___________

 

Якщо у Вас виникли додаткові запитання, будь ласка, звертайтесь до контактних осіб:

заступник директора департаменту-начальник відділу статистики виробництва продукції сільського та рибного господарства департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держстату Масюк Світлана Миколаївна, телефон: (044) 287-51-97, S.Masiuk@ukrstat.gov.ua;

головний спеціаліст-економіст відділу статистики виробництва продукції сільського та рибного господарства департаменту статистики сільського господарства                                      та навколишнього середовища Держстату Перуніна Юлія Олександрівна, телефон:                      (044) 287-25-22.

Додаток

до Анкети опитування користувачів

статистичної інформації

Критерії якості статистичної інформації

(інформація наведена з метою кращого розуміння змісту відповідного критерію якості)

 

 

Відповідність / Релевантність – статистичні дані повинні задовольняти поточні та потенційні потреби користувачів.

Показники

1. Проводяться консультації з користувачами, здійснюється моніторинг відповідності та практичної корисності наявної статистичної інформації для задоволення їх поточних потреб, а також визначаються їх майбутні пріоритетні потреби. Вивчається рівень задоволення користувачів якістю статистичної інформації.

2. Пріоритетні потреби користувачів задовольняються, що відображається у довгострокових програмах розвитку державної статистики.

3. Опитування користувачів щодо рівня задоволення статистичною інформацією проводяться на регулярній основі.

Точність / Надійність – статистичні дані повинні бути точними і достовірними.

Показники

1. Первинні дані, проміжні результати та вихідні статистичні дані оцінюються та перевіряються щодо їх правильності.

2. Помилки, пов’язані та не пов’язані з вибіркою, аналізуються та систематично фіксуються документально відповідно до компонентів якості Європейської статистично системи (далі – ЄСС).

3. Аналіз результатів перегляду даних проводиться на постійній основі та застосовується для внутрішнього інформування з метою поліпшення статистичних методів і процедур.

 Своєчасність та Пунктуальність – статистичні дані повинні поширюватися своєчасно зі встановленою періодичністю.

Показники

1. Терміни поширення статистичної інформації відповідають міжнародним стандартам і вимогам.

2. Установлено стандартні терміни для поширення статистичної інформації.

3. Періодичність поширення статистичної інформації максимально враховує потреби користувачів.

4. Будь-які відхилення від графіка поширення статистичної інформації заздалегідь оприлюднюються та пояснюються, визначається нова дата публікації даних, яка теж оприлюднюється.

5. Попередні зведені дані придатної якості поширюються за умови корисності для користувачів.

 Доступність та Зрозумілість / Ясність – статистичні дані мають представлятися у зрозумілій формі, поширюватися у придатному та зручному для використання вигляді, бути доступними усім користувачам на рівних умовах та супроводжуватися метаданими і відповідними поясненнями.

Показники

1. Статистичні дані представлені у формі, яка полегшує їхнє правильне тлумачення та усвідомлене порівняння.

2. Органи державної статистики застосовують як сучасні інформаційно-комунікаційні технології, так і паперові носії.

3. Проводиться аналіз зручності форми представлення інформації для користувача та оприлюднюються його результати.

4. Дозволяється використання мікроданих для наукових цілей. Доступ до них здійснюється за чіткою визначеною процедурою.

5. Метадані документуються відповідно до стандартизованої системи метаданих.

6. Користувачів інформують про методологію статистичних розрахунків і якість статистичної інформації відповідно до критеріїв якості ЄСС.

Послідовність / Узгодженість та Зіставність / Порівнянність – статистичні дані мають бути узгоджені, зіставні у часі, за регіонами і країнами. Має бути створено можливість для поєднання та спільного використання статистичних даних з різних джерел.   

Показники

1. Статистичні дані внутрішньо узгоджені та зіставні (забезпечено арифметичний і логічний контроль).

2. Статистичні дані узгоджені чи зіставні за обмежений період часу.

3. Статистичні дані з різних джерел збираються на підставі загальних стандартів щодо охоплення, визначень, одиниць вимірювання і класифікацій.

4. Статистичні дані з різних джерел узгоджені та зіставні.

5. Зіставність даних  по країнах  забезпечується шляхом регулярного обміну інформацією між органами державної статистики України та статистичними службами інших країн; методологічні дослідження проводяться за можливістю у тісному співробітництві з Євростатом.