Головне управління статистики інформує

Соціально-економічне становище Тернопільського району за січень 2017 року
03.03.2017


 Соціально-економічне становище Тернопільського району

за січень 2017 року

 

Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 67231 особу, в т.ч. у міських поселеннях – 11614 осіб та сільській місцевості – 55617 осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилася на 104 особи.

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного скорочення – 233 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 129 осіб.

Упродовж 2016р. 21478 домогосподарствам району були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 38973,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2016р. становив 1712,4 грн.

У 2016р. 112 домогосподарствам району були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 192,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в грудні 2016р. становив 2127,9 грн.

У 2016р. населенням району оплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 64,9 млн.грн, що на 15,8% (на 12,2 млн.грн) менше, ніж у 2015р.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2016р. становила 61,1 млн.грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 7 місяців.

 

 

Доходи населення

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій району (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) за 2016р. становила 4593 грн і зросла в порівнянні з 2015р. на 32,7%. Середній розмір оплати праці в 2016р. був вище рівня мінімальної заробітної плати (1600 грн) у 2,9 раза.

Упродовж січня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району збільшилась у 2,8 раза, або на 405,9 тис.грн, і на 1 лютого 2017р. становила 627,8 тис.грн.

Уся сума боргу припадає на економічно активні підприємства.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 лютого 2017р. становила 153 особи. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4103 грн.

 

Капітальні інвестиції

 

 

У січні – грудні 2016р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 774,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 17,2% до загальнообласного обсягу. Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу склав 11589,0 грн (по області – 4226,2 грн).

 

 

Сільське господарство

 

 

На 1 лютого 2017р. загальне поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах району становило 85,9 тис. голів (на 11,7% більше, ніж на 1 лютого 2016р.), великої рогатої худоби – 2,0 тис. голів (на 5,1% менше), у т.ч. корів – 0,8 тис. голів (на 2,0% більше).

У січні 2017р. агроформування реалізували на забій 6,2 тис.ц худоби  та птиці (в живій вазі), що в 5,0 раза більше порівняно з січнем 2016р. За рахунок зниження продуктивності корів, виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах зменшилося на 4,8% і становило 2,8 тис.ц. Середній надій молока від однієї корови в аграрних підприємствах (крім малих) у січні 2017р. зменшився порівняно з січнем 2016р. на 6,0% і склав 360 кг.

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) у січні 2017р. реалізували аграрної продукції на суму 89,5 млн.грн, що в 1,4 раза більше, ніж у січні 2016р.

Станом на 1 лютого 2017р. на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур і в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 70,5 тис.т зерна, або  в 1,7 раза більше проти 1 лютого 2016р.

 

Промисловість

 

 

У 2016р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1030,1 млн.грн, що становить 6,6% до загального обсягу реалізованої промислової продукції по області.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами інвестиційні товари склали 670,8 млн.грн або 65,3% до загального обсягу реалізованої продукції по району, товари проміжного споживання – 217,2 млн.грн (21,1%), споживчі товари короткострокового використання – 132,0 млн.грн (12,8%), споживчі товари тривалого використання – 7,8 млн.грн (0,8%).

Реалізація промислової продукції на одну особу в 2016р. по району становила 15337,4 грн.

Будівництво

 

У січні 2017р. будівельними підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 7130 тис.грн, що становить 13,4% до загального обсягу по області.

У 2016р. в районі прийнято в експлуатацію 35066 м2 загальної площі житла, що становить 25,8% до обсягів 2015р.

У 2016р. прийнято в експлуатацію 217 квартир (середній розмір – 161,6 м2 загальної площі).

 

Транспорт

 

У січні 2017р. підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 2,4 млн.ткм, що становить 48,1% від обсягу січня 2016р. та перевезено 13,8 тис.т вантажів, що на 4,6% більше, ніж у січні 2016р.

Пасажирським транспортом фізичних осіб-підприємців виконано пасажирооборот у обсязі 2,8 млн.пас.км та перевезено 159,0 тис. пасажирів, що відповідно на 6,6% та 15,2% більше, ніж у січні 2016р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів району в 2016р. становив 145,1 млн.дол. США, імпорту – 134,1 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт збільшився на 3,4%, імпорт зменшився на 2,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 11,0 млн.дол. (у 2015р. також позитивне – 2,9 млн.дол.).

Обсяг експорту послуг району за 2016р. становив 24,9 млн.дол. США, імпорту – 0,9 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 1,4%, імпорт – на 36,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 24,0 млн.дол. (за 2015р. також позитивне – 23,9 млн.дол.).

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Тернопільській області