Головне управління статистики інформує

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ
03.03.2017


 КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

 

 

Населення. На 1 січня 2017р. чисельність наявного населення в області, за оцінкою, становила 1059,2 тис. осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилася на 6517 осіб.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних за січень 2017р. збільшилась на 13,1% і на кінець місяця становила 12194 особи.

Рівень зареєстрованого безробіття порівняно з груднем 2016р. збільшився на 0,2 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 1,8% населення працездатного віку.

Заробітна плата. У 2016р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника збільшилась порівняно з 2015р. на 23,4% і становила 3695 грн.

У грудні 2016р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 4781 грн, що в 3,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1600 грн). Розмір заробітної плати в грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. збільшився на 20,9%, з груднем 2015р. – на 21,0%.

Індекс реальної заробітної плати за грудень 2016р. порівняно з листопадом 2016р. склав 119,2%, відносно грудня 2015р. – 109,5%.

Внутрішня торгівля. У січні 2017р. оборот роздрібної торгівлі становив 793,8 млн.грн, що на 3,0% більше обсягу січня 2016р.

Сільське господарство. У січні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2016р. становив 99,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,0%, у господарствах населення – 98,9%.

Промисловість. У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції становив 113,2%, відносно грудня 2016р. – 55,7%.

Будівництво. У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 53,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2016р. становив 125,0%.

Транспорт. У січні 2017р. підприємствами транспорту області виконано вантажооборот у обсязі 114,9 млн.ткм, що на 21,1% більше, ніж у січні 2016р. та перевезено 641,2 тис.т вантажів (у 1,7 раза більше).

Пасажирським транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 139,9 млн.пас.км та перевезено 6,3 млн. пасажирів, що відповідно на 0,5% та 3,7% більше, ніж у січні 2016р.

 Зовнішньоекономічна діяльність. У 2016р. експорт товарів становив 287,8 млн.дол. США, імпорт – 270,2 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 1,1% (на 3,2 млн.дол.), імпорт збільшився на 4,1% (на 10,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 17,6 млн.дол. (у 2015р. також позитивне – 31,6 млн.дол.).

У 2016р. експорт послуг становив 41,8 млн.дол. США, імпорт – 5,7 млн.дол. Порівняно з 2015р. експорт зменшився на 3,8% (на 1,7 млн.дол.), імпорт – на 44,7% (на 4,6 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 36,1 млн.дол. (у 2015р. також позитивне – 33,1 млн.дол.).

Споживчі ціни. Індекс споживчих цін по області в січні 2017р. по відношенню до грудня 2016р. становив 101,3%.