Головне управління статистики інформує

Соціально-економічне становище Тернопільського району за 2016 рік
08.02.2017


 Демографічна ситуація та соціальний захист

 

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 67291 особу, в т.ч. у міських поселеннях – 11617 осіб та сільській місцевості – 55674 особи. Упродовж січня–листопада 2016р. чисельність населення зменшилася на 44 особи.

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного скорочення – 208 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 164 особи.

Упродовж січня–листопада 2016р. 17741 домогосподарству району (90,0% від загальної кількості тих, які звернулися за субсидіями) були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 32574,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2016р. становив 2102,5 грн.

У січні­–листопаді 2016р. 90 домогосподарствам району (94,7% від загальної кількості тих, які звернулися за субсидіями) були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 146,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство в листопаді 2016р. становив 1143,5 грн.

У січні–листопаді 2016р. населенням району оплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 55,6 млн.грн, що на 16,9% (на 11,3 млн.грн) менше, ніж у січні–листопаді 2015р.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2016р. становила 49,0 млн.грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 6,4 місяця.

 

Доходи населення

 

Упродовж 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району збільшилась у 1,8 раза, або на 96,9 тис.грн, і на 1 січня 2017р. становила 221,9 тис.грн.

Уся сума боргу припадає на економічно активні підприємства.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 січня 2017р. становила 114 осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1946 грн.

Сільське господарство

 

За попередніми даними, в 2016р. сільськогосподарськими підприємствами району зібрано зернових та зернобобових культур (у вазі після доробки) 1241,7 тис.ц (на 13,1% більше в порівнянні з 2015р.), цукрових буряків (фабричних) – 1522,8 тис.ц (в 1,7 раза більше), сої – 92,7 тис.ц (на 15,6% менше), ріпаку – 58,5 тис.ц (на 7,4% менше), овочів – 34,3 тис.ц (на 0,2% менше), соняшнику на зерно – 30,7 тис.ц (на 27,5% менше), картоплі – 5,3 тис.ц (на 26,4% менше). Усі перераховані сільськогосподарські культури (крім соняшнику) в 2016р. мали урожайність вищу, ніж у 2015р. Сільськогосподарські підприємства у 2016р. з 1 га зібраної площі отримали 535,0 ц солодких коренів, 188,8 ц картоплі, 88,1 ц овочів відкритого ґрунту, 54,7 ц збіжжя, 30,0 ц ріпаку, 28,0 ц насіння соняшнику, 20,6 ц сої.

За попередніми даними, на 1 січня 2017р. загальне поголів’я свиней в сільськогосподарських підприємствах становило 94,6 тис. голів (на 20,0% більше, ніж на 1 січня 2016р.), великої рогатої худоби – 2,0 тис. голів (на 3,5% менше), у т.ч. корів – 0,8 тис.голів (на 1,3% більше).

 За попередніми даними, в 2016р. агроформування реалізували на забій 24,3 тис.ц худоби та птиці (в живій вазі), що на 26,9% менше порівняно з 2015р., виробили 36,0 тис.ц молока (на 6,2% менше). У 2016р. обсяг вирощування худоби та птиці порівняно з 2015р. зменшився на 11,6%. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі в 2016р. становили 468 г (на 27 г менше, ніж у 2015р.), свиней – 226 г (на 113 г менше). Середній надій молока від однієї корови в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у 2016р. збільшився в порівнянні з 2015р. на 6,1% і склав 4644 кг. У 2016р. порівняно з 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальне надходження приплоду поросят скоротилося на 17,5%, телят – на 3,1%. У розрахунку на 100 маток, які були на початок року, вихід телят від корів становив 76 голів, поросят від основних свиноматок – 1184 голови. На 1 січня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності кормів усіх видів 104,7 тис.ц корм.од, що на 14,6% менше в порівнянні з 1 січня 2016р. У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 2,1 ц корм.од, або на 0,7 ц менше, ніж  на 1 січня 2016р.

 

Промисловість

 

У січні–листопаді 2016р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 945,3 млн.грн, що становить 6,9% до загального обсягу реалізованої промислової продукції по області.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами інвестиційні товари склали 622,6 млн.грн або 66,0% до загального обсягу реалізованої продукції по району, товари проміжного споживання – 200,7 млн.грн (21,3%), споживчі товари короткострокового використання – 113,5 млн.грн (12,0%), споживчі товари тривалого використання – 6,7 млн.грн (0,7%).

Реалізація промислової продукції на одну особу в січні–листопаді 2016р. по району становила 14112,6 грн.

 

Будівництво

 

У 2016р. будівельними підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 227,7 млн.грн, що становить 16,9% до загального обсягу по області.

 

Транспорт

 

У 2016р. підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 106,6 млн.ткм та перевезено 295,4 тис.т вантажів, що відповідно на 20,2% та 42,7% більше, ніж у 2015р.

Пасажирським транспортом фізичних осіб-підприємців виконано пасажирооборот у обсязі 31,3 млн.пас.км та перевезено 1810,2 тис. пасажирів, що відповідно на 21,8% та 18,1% менше, ніж у 2015р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяг експорту товарів району в січні–листопаді 2016р. становив 134,8 млн.дол. США, імпорту – 124,5 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2015р. експорт збільшився на 1,2%, імпорт зменшився на 3,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 10,3 млн.дол. (у січні–листопаді 2015р. також позитивне – 4,3 млн.дол.).

 

 

 

Головне управління статистики

у Тернопільській області