Місцеві радиМісцеві ради VI скликання → Настасівська сільська рада

адреса: 47734, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Настасів

голова: Блащак Дарія Павлівна (тел.: 49-80-85)
секретар: Зозуляк Марія Іванівна (тел.: 49-80-19)


НАСТАСІВСЬКА      СІЛЬСЬКА     РАДА
  Тернопільського  району,  Тернопільської  області

 

    ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

   РІШЕННЯ   №  34

 

      Від    23 жовтня      2014 року

 Про  встановлення  тарифів  на  послуги

  з вивезення  твердих  побутових  відходів.

                         

     Розглянувши  звернення  товариства  з  обмеженою  відповідальністю «ЕКО БАЛАНС ТЕР» № 78  від 17.09.2014 року  про  намір  скоригувати  тарифи  на  послуги  з вивезення  твердих  побутових відходів  у  розмірі не  нижче економічно обґрунтованих  витрат на   послуги, калькуляції  витрат   та  висновок  Державної  інспекції з контролю за  цінами в   Тернопільській  області № 000054/4, керуючись  пп..2 п.»а»,пп..2 п.»б» ст.. 28,ст..40,ч.6 ст.59 Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,п.2 ч.1 ст.7,ст..31 Закону  України « Про  житлово-комунальні  послуги»,вимогами  Закону  України « Про  відходи»,Порядком  доведення  до  споживачів інформації  про  перелік житлово-комунальних  послуг, структуру цін/тарифів, зміну  цін/тарифів з обґрунтуванням  її  необхідності  та  про  врахування  відповідної  позиції  територіальних  громад, затвердженого наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  30.07.2012 р.№ 390,зареєстровано  в  Міністерстві юстиції  України 16  серпня  2012 р. за № 1380/21692, Порядком формування  тарифів  на  послуги  з вивезення  побутових  відходів, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  26  липня  2006 р. № 1010,п.5 договору  на  надання  послуг з вивезення  побутових  відходів  на території  Настасівської  сільської  ради  Тернопільського  району,  Тернопільської  області, з  метою  приведення  тарифів  до  розміру  економічно  обґрунтованих  витрат  на послуги  з  вивезення  твердих  побутових  відходів,  виконком  Настасівської  сільської  ради

 

                                                             Вирішив:

 

1.  Встановити  нові(скориговані) тарифи на послуги з вивезення  твердих  побутових  відходів, що  надаються  товариством з  обмеженою  відповідальністю « ЕКО БАЛАНС ТЕР»:

-       для населення і  бюджетних  організацій(за 1 м куб.)-61 грн. (з ПДВ, з них: 35,06 грн.(ПДВ)- вивезення,25,94 грн.( з ПДВ)- знешкодження.

-       для  інших  споживачів(за 1 м.куб.)- 68,41 грн.( з ПДВ), з них: 42,47 грн.( з ПДВ)- вивезення,25,94 грн.(з ПДВ)- знешкодження.

2. Дані тарифи ввести в дію з 01 листопада 2014 р.

3. Попередні  тарифи на вищезазначені послуги, що  надаються  товариством з  обмеженою відповідальністю « ЕКО БАЛАНС ТЕР», затверджені рішенням  виконавчого  комітету № 09 від 14.02.2012 року, вважати такими, що  втратили  чинність.

4. Дане рішення довести до відома споживачів у встановленому чинним законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Блащак Д.П.

 

 

Настасівський

       сільський    голова:                                                           Блащак  Д.П.

Звіт

про відстеження  регуляторного акта

1. Вид і назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Настасівської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» від 25.09.2014 р. № 29.

2. Виконавець заходів відстеження:

Виконавчий комітет Настасівської сільської ради.

3. Цілі прийняття акта:

Забезпечення споживачів с. Настасів послугами з вивезення твердих побутових відходів згідно з нормами та правилами, визначеними законодавством України у сфері поводження з відходами, шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів на їх надання; підвищення якості надання послуг; поліпшення стану охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в населеному пункті.

4. Строки виконання заходів з відстеження:

До набрання чинності.

5. Тип відстеження:

Базове.

6. Метод одержання результатів відстеження:

Нормативний, математичний.

Аналіз норм законодавства у сфері поводження з відходами. Економічно обґрунтовані витрати на послуги.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу даних економічно обґрунтованих витрат на послуги.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Покриття економічно обґрунтованих витрат на послуги на 100%, зменшення фінансового навантаження на місцевий бюджет.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

Встановлення тарифів на послуги із вивезення твердих побутових відходів на рівні не нижче економічно обґрунтованих витрат дозволить виконати вимоги законодавства у сфері поводження з відходами, підвищить якість надання послуг споживачам, зменшить фінансове навантаження на місцевий бюджет, покращить стан навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, санітарний стан населеного пункту, зменшить кількість скарг споживачів на якість надання послуг.

Даний регуляторний акт не потребує перегляду.

 

 

НАСТАСІВСЬКА      СІЛЬСЬКА     РАДА

Тернопільського  району,  Тернопільської  області

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ   №  29

 

      Від  25  вересня  2014 року

 Про  встановлення  тарифів  на  послуги

  з вивезення  твердих  побутових  відходів.

                         

                              Розглянувши  звернення  товариства  з  обмеженою  відповідальністю «ЕКО БАЛАНС ТЕР» № 78  від 17.09.2014 року  про  намір  скоригувати  тарифи  на  послуги  з вивезення  твердих  побутових відходів  у  розмірі не  нижче економічно обґрунтованих  витрат на   послуги, калькуляції  витрат   та  висновок  Державної  інспекції з контролю за  цінами в   Тернопільській  області № 000054/4, керуючись  пп..2 п.»а»,пп..2 п.»б» ст.. 28,ст..40,ч.6 ст.59 Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,п.2 ч.1 ст.7,ст..31 Закону  України « Про  житлово-комунальні  послуги»,вимогами  Закону  України « Про  відходи»,Порядком  доведення  до  споживачів інформації  про  перелік житлово-комунальних  послуг, структуру цін/тарифів, зміну  цін/тарифів з обґрунтуванням  її  необхідності  та  про  врахування  відповідної  позиції  територіальних  громад, затвердженого наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  30.07.2012 р.№ 390,зареєстровано  в  Міністерстві юстиції  України 16  серпня  2012 р. за № 1380/21692, Порядком формування  тарифів  на  послуги  з вивезення  побутових  відходів, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  26  липня  2006 р. № 1010,п.5 договору  на  надання  послуг з вивезення  побутових  відходів  на території  Настасівської  сільської  ради  Тернопільського  району,  Тернопільської  області, з  метою  приведення  тарифів  до  розміру  економічно  обґрунтованих  витрат  на послуги  з  вивезення  твердих  побутових  відходів,  виконком  Настасівської  сільської  ради

 

                                                             Вирішив:

 

1.  Розпочати  процедуру  розгляду  та  прийняття  рішення  виконавчого  комітету  сільської  ради  як  проекту  регуляторного  акту  наступного  змісту:

         « Встановити  нові(скориговані) тарифи на послуги з вивезення  твердих  побутових  відходів, що  надаються  товариством з  обмеженою  відповідальністю « ЕКО БАЛАНС ТЕР»:

-          для населення і  бюджетних  організацій(за 1 м куб.)-61 грн(з ПДВ, з них: 35,06 грн.(ПДВ)- вивезення,25,94 грн.( з ПДВ)- знешкодження.

-          Для  інших  споживачів(за 1 м.куб.)- 68,41 грн.( з ПДВ), з них: 42,47 грн.( з ПДВ)- вивезення,25,94 грн.(з ПДВ)- знешкодження».

 

2. Попередні  тарифи на вищезазначені послуги, що  надаються  товариством з  обмеженою відповідальністю « ЕКО БАЛАНС ТЕР», затверджені рішенням  виконавчого  комітету  № 09  від  14.02.2012 року, вважати  такими, що  втратили  чинність.

 

3. Секретарю  виконавчого  комітету  сільської  ради забезпечити  оприлюднення  і обговорення даного  рішення та  аналізу регуляторного  впливу  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства, опрацювання наданих  зауважень  та  пропозицій  споживачів  послуг, з врахуванням  відповідних  висновків  щодо  встановлення  тарифів винести  проект  рішення  про  встановлення  тарифів  на  послуги  із  вивезення  твердих  побутових  відходів  на  розгляд  виконавчого  комітету сільської ради  у  визначені  чинним  законодавством  строки.

 

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти на  сільського  голову  Блащак 

   Д.П.

 

  

 

Настасівський

       сільський    голова:                                         Блащак  Д.П.Інформація про доведення до споживачів даних про встановлення (зміну/коригування) тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Настасівської сільської ради Тернопільського району 


Аналіз регуляторного впливу до рішення виконавчого комітету Настасівської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»