Місцеві радиМісцеві ради VI скликання → Мишковицька сільська рада

адреса: 47732, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Мишковичі

голова: Фарина Борис Богданович (тел.: 29-08-35)
секретар: Фарина Оксана Богданівна (тел.: 29-09-33)

Мишковицька сільська рада

Тернопільського району  Тернопільської області

Виконавчий комітет

Рішення № 23

Від  05 листопада 2014 року

«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих

побутових відходів»

        

         Розглянувши звернення ТзОВ «ЕКО БАЛАНС ТЕР» від 17.09.2014 року про намір скоригувати тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат та висновку Державної інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області № 000054/4, керуючись п.п. «2» п. «а» , пп.2 п. «б» ст. 28,ст.40 ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , п.2  ч.1 ст.7 , ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» , вимогами Закону України «Про відходи», Порядком формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року  № 1010, п.5 договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Мишковицької сільської ради , з метою приведення тарифів до розміру економічно-обгрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів, виконавчий комітет сільської ради

 

          В И Р І Ш И В :

1. Встановити нові (скориговані) тарифи на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що надаються ТзОВ «ЕКО БАЛАНС ТЕР» :

-                    для населення і бюджетних організацій  (за 1 метр кубічний – 61 грн. (з ПДВ), з них : 35,06 грн . (з ПДВ) – вивезення, 25,94 грн . (з ПДВ) – знешкодження

-                    для інших споживачів ( за 1 метр кубічний ) – 68,41 грн. (з ПДВ), з них : 42,47 (з ПДВ) вивезення, 25,94 грн. (з ПДВ)- знешкодження.

2. Дані тарифи ввести в дію з 05 листопада 2014 р.

3. Попередні тарифи на вищезазначені послуги, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО БАЛАНС ТЕР», затверджені рішенням виконавчого комітету від 12.12.2012 року № 95, вважати такими, що втратили чинність.

4. Дане рішення довести до відома споживачів у встановленому чинним законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову .

 

 

Сільський голова :                                     Б.Б.Фарина  


 

Звіт

про відстеження  регуляторного акта

1. Вид і назва регуляторного акта:

Рішення виконавчого комітету Мишковицької сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» від 25.09.2014 р. № 21.

2. Виконавець заходів відстеження:

Виконавчий комітет Мишковицької сільської ради.

3. Цілі прийняття акта:

Забезпечення споживачів с. Мишковичі послугами з вивезення твердих побутових відходів згідно з нормами та правилами, визначеними законодавством України у сфері поводження з відходами, шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів на їх надання; підвищення якості надання послуг; поліпшення стану охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в населеному пункті.

4. Строки виконання заходів з відстеження:

До набрання чинності.

5. Тип відстеження:

Базове.

6. Метод одержання результатів відстеження:

Нормативний, математичний.

Аналіз норм законодавства у сфері поводження з відходами. Економічно обґрунтовані витрати на послуги.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу даних економічно обґрунтованих витрат на послуги.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Покриття економічно обґрунтованих витрат на послуги на 100%, зменшення фінансового навантаження на місцевий бюджет.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

Встановлення тарифів на послуги із вивезення твердих побутових відходів на рівні не нижче економічно обґрунтованих витрат дозволить виконати вимоги законодавства у сфері поводження з відходами, підвищить якість надання послуг споживачам, зменшить фінансове навантаження на місцевий бюджет, покращить стан навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, санітарний стан населеного пункту, зменшить кількість скарг споживачів на якість надання послуг.

Даний регуляторний акт не потребує перегляду.

 

 

 

 

Мишковицька сільська рада

Тернопільського району  Тернопільської області

Виконавчий комітет

Рішення № 21

Від 25 вересня 2014 року

«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих

побутових відходів»

        

         Розглянувши звернення ТзОВ «ЕКО БАЛАНС ТЕР» від 17.09.2014 року про намір скоригувати тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат та висновку Державної інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області № 000054/4, керуючись п.п. «2» п. «а» , пп.2 п. «б» ст. 28,ст.40 ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , п.2  ч.1 ст.7 , ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» , вимогами Закону України «Про відходи», Порядком формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року

 № 1010, п.5 договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Мишковицької сільської ради , з метою приведення тарифів до розміру економічно-обгрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів, виконавчий комітет сільської ради

          В И Р І Ш И В :

1. Розпочати процедуру підготовки розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету сільської ради, як проекту регуляторного акту наступного змісту :

«Встановити нові (скориговані) тарифи на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що надаються ТзОВ «ЕКО БАЛАНС ТЕР» :

-         для населення і бюджетних організацій  (за 1 метр кубічний – 61 грн. (з ПДВ), з них : 35,06 грн . (з ПДВ) – вивезення, 25,94 грн . (з ПДВ) – знешкодження

-         для інших споживачів ( за 1 метр кубічний ) – 68,41 грн. (з ПДВ), з них : 42,47 (з ПДВ) вивезення, 25,94 грн. (з ПДВ)- знешкодження.

2. Секретарю виконавчого комітету сільської ради забезпечити оприлюднення і обговорення даного рішення та аналізу регуляторного впливу згідно з вимогами чинного законодавства опрацювання наданих зауважень та пропозицій споживачів послуг , з врахуванням відповідних висновків щодо встановлення тарифів винести проект рішення про встановлення тарифів на послуги із вивезення твердих побутових твердих відходів на розгляд виконавчого комітету сільської ради у визначені чинним законодавством строки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову .

 

Сільський голова :                                     Б.Б.ФаринаІнформація про доведення до споживачів даних про встановлення (зміну/коригування) тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Мишковицької сільської ради Тернопільського району


Аналіз регуляторного впливу до рішення виконавчого комітету Мишковицької сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»