Місцеві радиМісцеві ради VI скликання → Баворівська сільська рада

адреса: 47743, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Баворів
e-mail: 

голова:
Гордій Василь Степанович (тел.: 29-42-22)
секретар: Лагошняк Володимир Вікторович


Баворівська сільська рада

Тернопільського району

шосте скликання

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬОМА сесія

РІШЕННЯ

 

село Баворів

від 02 квітня 2013 року                                    №294

Про пайову участь замовників

будівництва у розвитку інфраструктури

сіл Баворів та Застав'є

З метою належного утримання та розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури сіл Баворів та Застав'є, відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Баворів і Застав'є (додаток 1).

2. Затвердити Договір про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури сіл Баворів і Застав'є (додаток 2).

3. Рекомендувати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Тернопільській області, здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території сіл Баворів і Застав'є, при наявності довідки сільської ради про участь замовника у розвитку інфраструктури сіл Баворів і Застав'є.

4. Виконавчому комітету Баворівської сільської ради забезпечити оприлюднення та виконання цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

 

Сільський голова                                                          В.С. Гордій

Додаток 1
до рішення сільської ради 
від "02" квітня 2013 р. № 294

 

 

ПОРЯДОК

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі

у розвитку інфраструктури сіл Баворів і Застав'є

 

 1. Загальні положення.

 

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Баворів і Застав'є (далі - Порядок) розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності".

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

          Пайова участь замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту - кошти, що підлягають перерахуванню замовником до відповідного місцевого бюджету до прийняття об’єкта в експлуатацію для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (надалі - пайовий внесок).

Забудова земельної ділянки (будівництво об’єкта) – розміщення та здійснення будівництва нових об’єктів, реконструкція, капітальний ремонт, впорядкування існуючих об’єктів будівництва, розширення та технічне переоснащення підприємств.

Об'єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого  призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Об’єкт містобудування – комплекс об’єктів будівництва, об’єднаних спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою в межах населеного пункту, його функціональної зони, планувального, житлового району, мікрорайону (кварталу), приміської зони.

Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву (далі – Замовник);

Інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура населеного пункту – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурного обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту.

Комплексна забудова території здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об’єктів будівництва, а також на благоустрій території. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду одним або кількома інвесторами.

Житловий фонд соціального призначення – сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до вимог чинного законодавства потребують соціального захисту.

          Доступне житло – житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянами, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.

Лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури – наземні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо.

          Інші терміни вживаються у значенні, визначеному нормативними актами України.

1.3. Замовник, який має намір здійснити забудову земельної ділянки (будівництво об’єкта будівництва) у селах Баворів і Застав'є, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури цього населеного пункту, крім випадків, передбачених пунктом 1.7 цього Порядку.

1.4. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні ним коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку населеного пункту, положення про який затверджується відповідною місцевою радою.

1.5. Використання пайових внесків відбувається виключно для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури даного населеного пункту.

1.6. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників незалежно від їх форми власності за винятком випадків, зазначених у пункті 1.7 цього Порядку.

1.7. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:
1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загаль-ною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;
7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

 

2. Розмір пайового внеску.

 

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному між замовником та Баворівською сільською радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Баворів і Застав'є з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, становить:

- 7 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для нежитлових будівель та споруд;

- 3 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків.

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником  інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки,  розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної  вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.У разі якщо  кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує  розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, Баворівська сільська рада  приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової  участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.

 

3. Порядок залучення коштів замовників

 

3.1. Замовник із зверненням про укладення договору про пайову участь (далі – Договір), звертається до Баворівської сільської ради не пізніше ніж за 45 робочих днів до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

3.2. Розмір пайової участі, визначається виконкомом Баворівської сільської ради протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення Замовника про укладення Договору та доданих до нього документів.

3.3. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, звертається до Баворівської сільської ради із зверненням про укладення Договору.

До звернення додаються:

- документ, що засвідчує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, визначену згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, з техніко-економічними показниками;

- копії правовстановлюючих документів Замовника, завірених в установленому порядку (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – для юридичних осіб; для фізичних осіб-підприємців – витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завіреної копії паспорту – для фізичних осіб);

- довідку щодо банківських реквізитів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів.

3.4. Проект договору готується виконавчим комітетом Баворівської сільської ради.

3.5. Договір підписує голова виконкому Баворівської сільської ради, а у випадку його відсутності, особа на яку покладено виконання обов’язків.

3.6. Істотними умовами договору про пайову участь є:

а) розмір пайової участі;

б) строк (графік) сплати пайової участі;

в) відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайового внеску Замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

3.5 У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

 

4. Порядок та строки сплати

 

4.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати коштів пайової участі не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію.

4.2. Замовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку населеного пункту. У платіжному документі зазначається призначення платежу: "Пайовий внесок на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Баворів (Застав'є) згідно договору від "___"____________ №___".

Про факт перерахування коштів Замовник у кожному випадку письмово повідомляє Баворівську сільську раду.

 

5. Використання коштів

 

5.1. Кошти, які надійшли від Замовників на розвиток інфраструктури, використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

 

6. Інші умови Порядку

 

6.1. Спори, пов'язані з пайовою участю (внеском) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, вирішуються судом.

6.2. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку.

6.3. У випадках, не врегульованих у Порядку, застосовуються норми законодавства.

 

 

 

 

Секретар с/ради                                                                               В.В. Лагошняк